Số hiệu văn bản
Trích yếu
Mã xác nhận*  
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
TT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
921 193/2006/QĐ-BQP 27/11/2006 Ban hành Quy định về công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc lĩnh vực quốc phòng, quân sự
Chi tiết
Tải về
922 14/2006/TTLT-BYT-BQP 20/11/2006 Hướng dẫn việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự
Chi tiết
Tải về
923 166/2006/TT-BQP 28/09/2006 Hướng dẫn thủ tục hồ sơ, thẩm quyền công nhận, quy trình lập hồ sơ người có công với cách mạng (phần quân đội quản lý)
Chi tiết
Tải về
924 3803/BQP 28/07/2006 Quản lý các công trình xây dựng đảm bảo tĩnh không cho hoạt động bay, quản lý-bảo vệ vùng trời
Chi tiết
Tải về
925 448/BTLBP/BTM 05/06/2006 Hướng dẫn thủ tục kiểm tra, giám sát biên phòng tại các cửa khẩu biên giới đất liền
Chi tiết
Tải về
926 09/TSQS 08/02/2006 Hướng dẫn việc thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh vào các học viện, trường sĩ quan, trường cao đẳng và trung học quân sự năm 2006
Chi tiết
Tải về
927 190/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC 04/12/2005 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29/4/2005 về thực hiện chế độ đối với quân nhân là dân tộc ít người thuộc QK 7, QK 9, tham gia kháng chiến chống Mỹ, về địa phương trước ngày 10/01/1982
Chi tiết
Tải về
928 181/2005/TT-BQP 17/11/2005 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 32/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quy chế cửa khẩu biên giới đất liền
Chi tiết
Tải về
929 176/2005/TT-BQP 02/11/2005 Hướng dẫn việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quân đội
Chi tiết
Tải về
930 43/2005/QH11 14/06/2005 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự, năm 2005
Chi tiết
Tải về
931 92/2005/QĐ-TTg 29/04/2005 Thực hiện chế độ đối với quân nhân là người dân tộc ít người thuộc QK 7, QK 9 tham gia kháng chiến chống Mỹ, về địa phương trước ngày 10/01/1982
Chi tiết
Tải về
932 217/HD-BTL 22/04/2005 Hướng dẫn thực hiện QĐ của BQP về thủ tục, kiểm tra, giám sát biên phòng tại cảng biển và cảng chuyên dùng
Chi tiết
Tải về
933 46/2005/TTLT-BQP-BKH&ĐT-BTC-BLĐTB&XH 20/04/2005 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 2/11/2004 quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ
Chi tiết
Tải về
934 167/2004/QĐ-BQP 13/12/2004 Thủ tục, kiểm tra, giám sát biên phòng tại các cảng biển và cảng chuyên dùng
Chi tiết
Tải về
935 184/2004/NĐ-CP 02/11/2004 Quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ
Chi tiết
Tải về
936 119/2004/NĐ-CP 11/05/2004 Về công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương
Chi tiết
Tải về
937 19/2004/PL-UBTVQH11 29/04/2004 Pháp lệnh Dân quân tự vệ, năm 2004
Chi tiết
Tải về
938 06/2003/QH11 17/06/2003 Luật Biên giới quốc gia ngày 17/6/2003
Chi tiết
Tải về
939 33/2003/QĐ-BQP 07/04/2003 Quy định về khám bệnh, chữa bệnh đối với sĩ quan phục viên có đủ 15 năm phục vụ trong quân đội
Chi tiết
Tải về
940 09/2003/PL-UBTVQH11 25/02/2003 Pháp lệnh về Động viên công nghiệp
Chi tiết
Tải về
Trang  << | < | ... | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | > | >> |