Số hiệu văn bản
Trích yếu
Mã xác nhận*  
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
TT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
61 18/2021/QĐ-TTg 22/04/2021 Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai
Chi tiết
Tải về
62 37/2021/TT-BQP 15/04/2021 Quy định phân loại, khám sức khỏe, phân cấp nhiệm vụ quản lý sức khỏe đối với quân nhân, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng
Chi tiết
Tải về
63 47/2021/NĐ-CP 01/04/2021 Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp
Chi tiết
Tải về
64 51/2021/NĐ-CP 01/04/2021 Về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia
Chi tiết
Tải về
65 17/2021/QĐ-TTg 31/03/2021 Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp
Chi tiết
Tải về
66 42/2021/NĐ-CP 31/03/2021 Quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy
Chi tiết
Tải về
67 29/2021/NĐ-CP 26/03/2021 Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư
Chi tiết
Tải về
68 26/2021/NĐ-CP 25/03/2021 Quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 132/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế
Chi tiết
Tải về
69 12/2021/QĐ-TTg 24/03/2021 Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu
Chi tiết
Tải về
70 864/QĐ-BQP 23/03/2021 Công bố bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực động viên quân đội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
71 22/2021/NĐ-CP 19/03/2021 Về Khu kinh tế - quốc phòng
Chi tiết
Tải về
72 371/QĐ-TTg 16/03/2021 Ban hành Danh mục trang thiết bị phòng thủ dân sự
Chi tiết
Tải về
73 744/QĐ-BQP 16/03/2021 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng năm 2020
Chi tiết
Tải về
74 03/VBHN-BQP 15/03/2021 Quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật hạ bậc lương; trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
Chi tiết
Tải về
75 09/2021/QĐ-TTg 15/03/2021 Bãi bỏ Quyết định 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên
Chi tiết
Tải về
76 20/2021/NĐ-CP 15/03/2021 Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
Chi tiết
Tải về
77 701/QĐ-BQP 11/03/2021 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ TTHC lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
78 17/2021/NĐ-CP 09/03/2021 Quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện
Chi tiết
Tải về
79 15/2021/NĐ-CP 03/03/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Chi tiết
Tải về
80 277/QĐ-TTg 26/02/2021 Ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
Chi tiết
Tải về
Trang  << | < | ... | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | > | >> |